Årsmøteinfo


Årsmøte 2020 var planlagt til 23. mars på kroa i Thunebygget. Det måtte utsettes.

Årsmøte 2021 ble først planlagt til mars, men måtte utsettes pga covid 19 og smittevern.

14 . juni 2021 ble endelig årsmøtet avholdt i Herjangen grendehus.

Referat fra årsmøtet er distribuert til medlemmene, det nye styret er presentert på

denne hjemmesiden.