Årsmøteinfo

Årsmøte 2019 blir 14. mars kl. 1800 på Statnett, Nordmoveien

Vanlige årsmøtesaker. Det blir enkel servering. Velkommen!